12 prosent feriepenger. Dette ifølge ferieloven paragraf 11-1. Trekk i lønn eller feriepenger etter bokstav c, e og f skal begrenses til den del av kravet som overstiger det

Les mer…