med jordgravde stolper. Tømrerens viktigste redskap var øksen og bilen. I sommersesongen legger vi frem kanoer til din disposisjon ved de små vannene under alle hyttene, bortsett fra ved

Les mer…