dårlige tilbudet Noreg har å gi valdtektsoffer. Dei to siste strofene vart samanbundne til ein lang periode. Many municipal water supplies have fluoride added, so that people who must

Les mer…