konvensjon 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, som ble vedtatt i 1989. Alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige

Les mer…