løsninger tilrettelegger Veidekke for en helsetrygg bolig, og har brukt alle faggruppene på prosjektet i planlegging av produksjonen og til å sørge for at arbeidene utføres på en sikker

Les mer…