virkninger, støy- og klimavirkninger og en vurdering av alternativer. Rygge har vært en sekundær lufthavn med direkte utlandsruter med lavkostoperatører. OSL har stor betydning som nasjonalt luftfartsknutepunkt. Rød sone

Les mer…