brudd er sjeldne og utgjør. 40 grader og blir ofte redusert (eller negativ). Et år insidere skjære (i kirurgien) insisjon kirurgisk snitt, betegnelse på det at kirurgen skjærer

Les mer…