cirka 472 timer (hos barn 272 timer) ubehandlet. Av disse årsakene, og på grunn av den generelle regelen om å bruke alle relevante diagnoser, så skal pasienter som møter

Les mer…