føre saker for domstolane. Demokrati og rettsstat er eit tverrfagleg forskingsområde ved UiB der Det juridiske fakultet er sterkt involvert. Du kan òg bli dommar eller gå inn i

Les mer…