sub-committee which has started the search for Statoils next CEO, and will also engage an external adviser in the search. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven 5-12. Degree from

Les mer…