Transseksuell hormonbehandling

att komma till utredningsteam i Lund och Alingsås. Some doctors will assist you in order to reduce the chances of harming yourself. Kønsskiftebehandling, mange betrager begrebet kønsskifte som upræcist

Les mer…

Hormonbehandling ved brystkreft

i oppfølgingsperioden. Enzyminhibitore av typen aromatasehemmer er steroider som irreversibelt inaktivator aromatase. Hvis brystkreft sprer seg oppstår det ofte nye svulster i lever, skjelett, lunger og hjerne. Det er

Les mer…