Opptrening etter hjerteinfarkt

det, slik at hjertet ikke kan slå. Får å forhindre hjertesvikt og for å fjærne vann fra lungene er det vanlig at pasienten får vanndrivende medisin, nitroglyserin kan brukes.

Les mer…

Hvor mange får hjerteinfarkt i norge hvert år

viser kalenderår og y-aksen (loddrett) alder. Vet blindtarmbetennelse, og cyster som gir voldsom smerte, må det legehjelp til. Vi ser at lilla og rosa linje (for perioden ) ligger

Les mer…

Hjerteinfarkt hos kvinner symptomer

hvilken som helst del av kroppen, resulterende fra en begrensning av blodstrømmen til dette området. Dette er tradisjonelt blitt gjort ved å injisere et kontrastmiddel i blodkaret. De svulmende

Les mer…