Når utbetales feriepenger

12 prosent feriepenger. Dette ifølge ferieloven paragraf 11-1. Trekk i lønn eller feriepenger etter bokstav c, e og f skal begrenses til den del av kravet som overstiger det

Les mer…

Krav på feriepenger

arbeidsgivere som mer eller mindre lager sine egne regler på når de utbetaler feriepengene og er lite samarbeidsvillige når arbeidstakere krever utbetaling når de har krav på det. For

Les mer…

Når kommer feriepenger fra kommunen

omfattet av tariffavtaler, både om de jobber innen stat/kommune eller i privat sektor. Hva skal det beregnes feriepenger av? Retten til 6 ekstra virkedagers ferie for arbeidstakere som fyller

Les mer…

Ekstra feriepenger

feriepenger enn i en normalmåned. Ferieloven tillater ikke at du får feriepengene utbetalt som en del av månedslønnen. Folketrygden utbetaler også feriepenger av fødselspenger eller adopsjonspenger for en begrenset

Les mer…

Sats feriepenger 2018

(2) feriepengetillegget. Frilansere og selvstendige oppdragstakere har vanligvis ikke rett på feriepenger etter ferieloven. Arbeidstaker har ikke krav på vanlig lønn i ferien istedenfor prosentberegnede feriepenger. Ved foreldrepenger fra

Les mer…