kan fortsette virksomheten, skal det redegjøres for denne usikkerheten. Kan en frivillig årsberetning sendes til Regnskapsregisteret? Har selskapet sysselsatt minst 5 årsverk, skal det opplyses særskilt om sykefraværet. Med

Les mer…